Logo_center

Logo 3

Jazyk stránek

Czech Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Danish Dutch English Finnish French German Greek Hindi Hungarian Italian Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish Vietnamese

Logo_center

Práva a povinnosti RS

Práva a povinnosti RS

PRÁVA A POVINNOSTI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE - volné shrnutí ustanovoní zákona a vyhlášky

 

 Práva a povinnosti rybářské stráže jsou uvedeny v ust. § 16 a § 17 zák. o rybářství. Rybářská stráž tedy má především právo i povinnost kontrolovat v rozsahu uvedeném na služebním průkaze, zda je lovící k lovu oprávněn, zda má platný rybářský lístek, platnou povolenku na příslušný revír a zda dodržuje předpisy pro  řádný výkon rybářského práva.

Znamená to, že od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy ( třeba i toho, kdo loví plankton jako krmivo pro akvarijní rybky) může rybářská stráž žádat průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, řidičský průkaz apod.) dále rybářský lístek a povolenku k lovu. 

Rybářská stráž je oprávněna kontrolovat obsah rybářské loďky, zařízení k uchovávání ryb, rybářské nářadí a úlovky.

Rybářská stráž má právo po zjištění přestupku zadržet povolenku k lovu, úlovky, a rybářské nářadí.

Při kontrole revírů a lovících může požádat o spolupráci Policii České republiky nebo Obecní policii.

Novou pravomocí rybářské stráže je ukládání blokových pokut za "rybářské přestupky" jak u chovných rybníků tak i na rybářských revírech.

Za nepředložení rybářského lístku a povolenky k lovu je RS oprávněna uložit pokutu do výše 1.500 Kč. Za ostatní z uvedených přestupků lze uložit pokutu až do 30.000 Kč.  

Při kontrole rybářskou stráží si vždy překontrolujte zda má rybářská stráž ke kontrole oprávnění (musí mít viditelně umístěný odznak a prokázat se legitimací člena RS) a zda je číslo odznaku totožné s číslem na legitimaci.

Nemáte právo na psaní komentářů